Tokeny NFT Generatorów Black Power

Inwestuj w rozwój naszej technologii
kup tokeny NFT Generatorów Black Power

Tokeny NFT

Tokeny NFT to nic innego jak "akcje na okaziciela", które możesz posiadać i nimi obracać. Każdy inwestor, który dokona zakupu tokenów NFC otrzyma odpowiednie udziały w spółce akcyjnej PLC, która zostanie zarejestrowana po sprzedaży wszystkich tokenów lub po 6 miesiącach od publikacji sprzedaży tokenów NFT. Oferujemy 0,00640040962621605% udziałów w spółce PLC za zakup każdego Tokena NFT o wartości $64. Inwestycji można dokonać na platformie Rarible. Do zainwestowania potrzebujesz portfela ETH - jeśli nie posiadasz portfela ETH to polecamy wybrać MetaMask IO, który integruje się z przeglądarkami internetowymi (wsparcie dla Chrome, Firefox, Opera, EDGE, Brave) oraz pozwala i pomaga w zakupie ETH z płatnością kartą, przelewem lub Przelewy24 z wykorzystaniem zewnętrznych partnerów. Partnerzy Ci są pod nadzorem Polskiego KNF, dlatego zakup jest w pełni bezpieczny.

Gdzie mogę dokonać zakupu tokenów NFT dla tego projektu? Tokeny nabędziesz tutaj: rarible.com/token/0xb6...34

Inwestycja w startup

Szacuje się, iż wartość całego rynku energetycznego na świecie wynosi kilkaset bilionów Dolarów Amerykańskich. Nikt nie jest w stanie określić dokładnej wartości tej branży. Wyobraź sobie, że generatory Black Power dostępne są dla każdego mieszkańca na ziemi? Od teraz ludzie mogą ograniczyć wydatki na rachunki za prąd o 95% - z tą różnicą, że inwestują w generator zamiast płacić za prąd od sieci energetycznej. Wszystko co wyprodukują należy do nich, nikt im tego nie zabierze.

Ale przecież rynek energetyczny nie zezwoli na wypuszczenie takiego generatora, gdyż spodowałoby to dla firm branży energetycznej kolosalne straty finansowe? Nic bardziej mylnego. W początkowym stadium na pewno wiele firm z branż energii odnawialnych, PV, energetyki ucierpi. Będzie to chwilowy kryzys tych branż, które następnie będą zgłaszać się do nas po generatory lub produkować je we własnym zakresie wykorzystując wydzierżawiony od nas patent. Nie mogliśmy znaleźć lepszego momentu z wejściem na rynek generatorów prądotwórczych Black Power jak światowy kryzys energetyczny. Dlatego inwestycja w projekt jest w tym momencie najlepszym rozwiązaniem. Zbuduj z nami lepszą przyszłość!

Dlaczego Black Power?

Black Power inaczej czarna moc to inaczej węgiel pełen szkodliwych i trujących dla otoczenia oraz środowiska związków. Dlaczego taka nazwa? Po pierwsze antonim tego znaczenia. Pod drugie, początkowym zamysłem naszego projektu była sprzedaż generatorów wyłącznie w "pod ziemiach". Na nasze szczęście Komisja Unii Europejskiej w związku z kryzysem energetycznym wprowadziła szereg poprawek i udoskonaleń Unijnych przepisów, dzięki czemu nasz projekt może opuścić "podziemia" i trafić oficjalnymi kanałami sprzedaży do klientów indywidualnych, firm, sektora publicznego, militarnego oraz korporacji.

PLAN DZIAŁANIA - TIMELINE

1. Fundusze NFT (styczeń - maj 2023)

Celem rozpoczęcia oficjalnej produkcji i dystrybucji generatorów Black Power musimy zebrać odpowiedniej wysokości fundusze, które pozwolą nam na rozwój projektu, reklamę, marketing i wprowadzenie produktów do sprzedaży.

2. Badania (styczeń/luty 2023)

W pierwszej kolejności musimy przejść kompleksowy proces oceny zgodności, badania kompatybilności elektromagnetycznej oraz badania niskonapięciowe.

3. Certyfikacja CE (luty/marzec 2023)

Przed wprowadzeniem produktu do obrotu musimy uzyskać dla niego Certyfikat CE zgodnie z Dyrektywą: 2006/42/WE, 2014/30/UE, 2014/35/UE i deklaracjami zgodności WE, zgodności UE, właściwości użytkowych. Przed zgłoszeniem produktu do certyfikacji CE musimy jeszcze przejść żmudny (czasochłonny) proces przygotowania pełnej dokumentacji technicznej, analizy ryzyka, instrukcji, procedur serwisowych, kontroli produkcji i kontroli wyrobu.

4. Patent (marzec - kwiecień 2023)

Dbając o interesy nasze, jak i naszych inwestorów oraz stawiając na prężny rozwój finansowy projektu dokonamy rejestracji patentu dla produktu na terenie całej Europy i USA. W ten sposób możemy zająć się produkcją naszych generatorów, a zewnętrzne firmy chcące wykorzystać nasz patent będą musiały dokonać płatności za dzierżawę patentu. Patenty będziemy dzierżawić wyłącznie na okres 1 roku kalendarzowego. Proces uzyskania patentów zarówno na terenie UE, jak i w USA jest bardzo długi i czasochłonny, jendak przy dobrej organizacji nie powiniem trwać dłużej niż 2 miesiące.

5. Spółka PLC (maj/czerwiec 2023)

Sprzedaż tokenów NFT zostałe wyłączona. Rejestracja spółki akcyjnej PLC uwzględniając wszystkie udziały zgodnie z zakupionymi tokenami NFT i kapitałem zakładowym w wysokości wartości początkowej sprzedanych tokenów NFT.

6. Delegatura (czerwiec/lipiec 2023)

Na potrzeby sprzedaży produktów na terenie Unii Europejskiej spółka akcyjna będzie dokonywała rejestracji swoich oddziałów w postaci spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w krajach, w których sprzeży będzie dokonywać lub jeśli przepisy na to pozwalają rejestracji numeru identyfikacji podatkowej oraz VAT z wykorzystaniem danych spółki akcyjnej PLC.

7. Sprzedaż (lipiec/sierpień 2023)

Rozpoczynamy oficjalną sprzedaż produktów na terenie Polski - pierwszy kraj w którym nastąpi sprzedaż, a kolejno ekspansję na kolejne rynki zagraniczne Unii Europejskiej. W między czasie nasi pracownicy oraz firmy zewnętrzne, które współpracują z nami, będą zajmować się szeroko pojętym tematem marketingu i promocji w całej Europie.

8. Wypłata zysków (od sierpnia 2023)

Planowo od sierpnia 2023 roku rozpoczniemy wypłatę zainteresowanym dywidend od zysków zgodnie z wniesionymi udziałami poprzez zakup akcji NFT. Inwestorzy, którzy wolą odłożyć swoje zyski "na czarną godzinę", nie muszą wypłacać dywidend, a środki zostaną zgromadzone i zabezpieczone na rachunku spółki oraz wprowadzone zyski należne za każdy okres miesięczny do rozliczeń księgowych.